Przeglądając wiadomości ze świata IT natknąłem się na ciekawą informację związaną z rozwojem cyfrowym Polski. Kilka dni temu (dokładnie 6 listopada) podpisane zostało rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych. Co to oznacza?

Rozporządzenie nakłada obowiązek:

  1. Montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej – w nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem – zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego Internetu.
  2. Montażu – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny.
  3. Zapewnienia w tych budynkach pomieszczeń (lub miejsc) na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej; mają być one wyposażone w zasilanie elektryczne.
  4. Budowania instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej.

Co to oznacza dla nas? Przede wszystkim to, że nowe budynki będą od razu gotowe na podłączenie telewizji i Internetu. Co więcej problemy związane z brakiem infrastruktury uniemożliwiające korzystanie z usług konkretnego dostawcy powinny przestać istnieć (teoretycznie). No i zapomnimy wreszcie o kablach wiszących od balkonu do balkonu.

Z jednej strony jest to krok w dobrą stronę, ponieważ wymusi na deweloperach budowanie bardziej przyjaznych mieszkań. Z drugiej strony może to spowodować wzrost kosztów stawiania nowych bloków. Poza tym to rynek powinien regulować takie sprawy, a nie odgórne przepisy. Niemniej cieszę się, że gdy za kilka lat będę zmieniał mieszkanie, będę miał pewność, że budynek jest dobrze okablowany i nie będę musiał korzystać z usług danej firmy tylko dlatego, że jako jedyna oferuje swoje usługi na tym osiedlu. Czy tak będzie, zobaczymy za jakiś czas.

źródło – http://mac.gov.pl/dzialania/rozporzadzenie-w-sprawie-instalacji-telekomunikacyjnych-w-budynkach-wielorodzinnych-podpisane/