Rzut oka na Knockout.js

Knockout.js jest biblioteką JavaScript z powodzeniem implementującą wzorzec MVVM (Model – View – View Model), znany chociażby z Silverlighta. Wykorzystanie tego wzorca w przypadku standardowego tandemu HTML + JavaScript daje ogromne możliwości w postaci automatycznie aktualizującego się widoku, bez konieczności ręcznego wprowadzania zmian do kodu HTML. Nas jako programistów interesuje tylko jedno – view model, czyli obiektowa reprezentacja danych, która znajduje odzwierciedlenie w warstwie prezentacji. W skrócie, wystarczy zaktualizować obiekt JavaScript, a zmiany zostaną wprowadzone bez naszej ingerencji w widok. Zacznijmy od prostego przykładu. <p>jakasZmienna: <span data-bind=”text: jakasZmienna”></span></p> function ViewModel() { this.jakasZmienna = „warosc zmiennej”;…