Duże aplikacje napisane w oparciu o Zend Framework zazwyczaj zawierają duży plik konfiguracyjny, niejednokrotnie zapisany w postaci XML. Im większy plik konfiguracyjny, tym wolniej jest on tłumaczony do postaci rozumianej przez PHP. Z tego właśnie względu warto zastosować cache’owanie konfiguracji naszej aplikacji.

Wbrew pozorom nie jest to proces skomplikowany i wymaga jedynie kosmetycznych poprawek w projekcie. Wystarczy utworzyć klasę dziedziczącą po Zend_Application, a w niej przesłonić metodę odpowiedzialną za wczytanie pliku konfiguracyjnego.

class Batman_Application extends Zend_Application
{
  /**
   * @var null|Zend_Cache_Core
   */
  private $_cache = null;

  /**
   * @var null|string
   */
  private $_configFile = null;

  /**
   * @param string $file
   */
  public function setConfigFile($file)
  {
    $this->_configFile = $file;
  }

  /**
   * @return null|string
   */
  public function getConfigFile()
  {
    if($this->_configFile === null) {
      $this->_configFile = APPLICATION_PATH . '/configs/application.ini';
    }
    return $this->_configFile;
  }

  /**
   * @param Zend_Cache_Core $cache
   */
  public function setCache(Zend_Cache_Core $cache)
  {
    $this->_cache = $cache;
  }

  /**
   * @return null|Zend_Cache_Core
   */
  public function getCache()
  {
    if($this->_cache === null) {
      $this->_cache = Zend_Cache::factory(
        'File',
        'File',
        array(
          'master_files' => array($this->getConfigFile()),
          'automatic_serialization' => true,
          'lifetime' => null
        ),
        array(
          'cache_dir' => APPLICATION_PATH . '/data/cache'
        )
      );
    }
    return $this->_cache;
  }

  protected function _loadConfig($file)
  {
    if($this->_configFile === null) {
      $this->setConfigFile($file);
    }

    $cache = $this->getCache();
    $config = $cache->load('config_cache');
    if(!$config) {
      $config = parent::_loadConfig($file);
      $cache->save($config, 'config_cache');
    }

    return $config;
  }
}

Powyższy przykład korzysta z cache’u File, który automatycznie się odświeża, gdy w pliku konfiguracyjnym zostaną wprowadzone zmiany. Nic nie stoi na przeszkodzie aby to zmienić na dowolny inny cache, podobnie z resztą jak backend. Jeśli mamy dostęp do Memcached lub APC, o wiele lepiej będzie tam przechowywać cache, niż w pliku.

Jedyną zmianę jaką należy wprowadzić w już istniejącym kodzie, to modyfikacja pliku index.php, w którym zmieniamy nazwę klasy Zend_Application, na klasę przez nas utworzoną.

// reszta pliku index.php

require_once 'Zend/Application.php';
require_once 'Batman/Application.php';

// Create application, bootstrap, and run
$application = new Batman_Application(
  APPLICATION_ENV,
  APPLICATION_PATH . '/configs/application.ini'
);
$application->bootstrap()
      ->run();

Zanim jednak zdecydujemy się na cache’owanie konfiguracji, lepiej upewnić się, że taka zmiana nam się opłaci. Może się bowiem tak zdarzyć, iż parsowanie pliku z konfiguracją jest szybsze niż sprawdzenie czy cache jest aktualny.

Pliki z kodem źródłowym znajdziecie na Githubie.

Aktualizacja

W komentarzach melkrom słusznie zauważył, iż plik konfiguracyjny powinien być pobierany ze zmiennej przekazanej do metody _loadConfig. Dodałem taką możliwość do klasy. Wpis oraz projekt na Githubie zostały zaktualizowane do nowej wersji.