Zend Developer Cloud w przeciwieństwie do PHP Fog oferuje możliwość logowania się do chmury przy pomocy protokołu SFTP. Stwarza to dodatkowe możliwości deploy’u aplikacji do chmury. Jeśli korzystacie z PHPStorm i z jakiegoś powodu nie chcecie/nie możecie używać Gita do przesyłania aplikacji do chmury, deploy wykonacie przy pomocy wbudowanego narzędzia Deployment.

Zanim zaczniemy, musimy przygotować nowy projekt. W tym celu w serwisie my.phpcloud.com należy utworzyć nową aplikację (nazwa na załączonym obrazku jest przykładowa, możecie użyć własnej).

1

Następnie musimy sklonować repozytorium projektu (jest to jedyny raz, gdy użyjemy gita). W celu sklonowania repozytorium najlepiej skorzystać z wbudowanych w PHPStorm narzędzi.

2

Jedyne co nam pozostało do zrobienia, to skonfigurowanie narzędzia Deployment. Aby to zrobić, z menu Tools wybieramy opcję Deployment. W oknie, które się pojawi, uzupełniamy nazwę hosta, zmieniamy port na 22, podajemy ścieżkę do klucza prywatnego będącego parą do klucza publicznego przesłanego do chmury, a na końcu wybieramy katalog root.

3

W zakładce Mappings musimy wskazać katalogi, które mają się synchronizować.

4

Ostatnią czynnością jaką musimy wykonać jest ustawienie nowoutworzonej konfiguracji jako domyślnej oraz włącznie opcji automatycznego uploadu. Wystarczy teraz, że dodamy, usuniemy lub zmodyfikujemy plik, a zostanie on automatycznie zsynchronizowany z projektem w chmurze. Jeśli okaże się, że pliki nie synchronizują się automatycznie, niezbędne będzie jednorazowe ręczne wysłanie plików.

I to wszystko. Kilka prostych kroków i mamy skonfigurowaną automatyczną synchronizację lokalnego projektu z chmurą. Oczywiście nie musimy włączać opcji automatycznej synchronizacji. Zamiast tego można ręcznie wysyłać zmiany do chmury, po uprzednim ich przetestowaniu. Zastosowań tego rozwiązania jest wiele.

źródło: http://www.eschrade.com