Wydanie drugiej wersji Zend Frameworka jest coraz bliżej. Świadczyć może o tym fakt pojawienia się trzeciej deweloperskiej wersji frameworka, a wraz nią takich zmian jak:

  • refaktoring komponentu Markup
  • refaktoring komponentu ZendTool oraz CodeGenerator
  • przeniesienie nowych funkcjonalności z wersji 1.11
  • refaktoring komponentu LiveDocx
  • dodanie komponentu EvenManager
  • propozycja komponentu DI

Niestety dokumentacja nadal jest na etapie tworzenia i jedyne co nam pozostaje, to wydobywanie informacji ze slajdów – http://www.slideshare.net/weierophinney/zend-framework-20-patterns-tutorial. Jedyny fragment dokumentacji, to wiki opisujące DI wraz z przykładami – http://framework.zend.com/wiki/display/ZFDEV2/Zend+DI+QuickStart. Już nie mogę się doczekać wersji beta (i nieco obszerniejszej dokumentacji).