Nie lada gratka dla wszystkich zainteresowanych jQuery pojawiła się ostatnio w Internecie. Mowa o jQuery 1.4.3 Offline Learning Kit, czyli pakiecie do nauki jQuery offline. Pakiet ten jest całkiem spory i swoim zakresem obejmuje:

  • spis selektorów wraz z ich dokładnym opisem
  • cheet sheet zawierający listę wszystkich dostępnych funkcji
  • jQAPI pozwalające na przeglądanie dokumentacji offline
  • demonstracyjną aplikacją korzystającą z jQuery Mobile
  • książkę jQuery Fundamentals book wraz z przykładami
  • pliki źródłowe z jQuery 1.4.3 oraz 1.4.4 RC

Wszystkie materiały dostępne są w języku angielskim.

jQuery 1.4.3 Offline Learning Kit można pobrać pod adresem http://addyosmani.com/blog/jq143offlinelearningkit/