Zend Framework dostarcza bardzo proste i łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia projektów – Zend_Tool. Dzisiaj pokażę jak w kilku prostych krokach je uruchomić. Opis ten jest skierowany do użytkowników systemów operacyjnych Windows.

Run zf.bat, run!

By móc skorzystać z dobrodziejstw wiersza poleceń, musimy użyć polecenia zf. Niby nic wielkiego, ale dla wielu stanowi to duży problem.

Najpierw musimy skopiować do nowego katalogu dwa pliki – zf.bat oraz zf.php. Oba pliki można znaleźć w katalogu bin w ściągniętym archiwum Zend Framework-a.

Kolejnym krokiem jest dodanie ścieżki, do której skopiowaliśmy pliki, do zmiennej systemowej Path. Zmienną tą można znaleźć w Panel sterowania –> System –> Zaawansowane ustawienia systemu (Vista) lub Panel sterowania –> System –> Zakładka zaawansowane (XP). Poniżej zamieściłem screen okna:

wlasciwosci_systemu

Po kliknięciu w przycisk Zmienne środowiskowe, otworzy sie właściwe okno ze zmienną Path, którą trzeba zmodyfikować.

Na końcu zmiennej Path należy dodać ścieżkę do utworzonego wcześniej katalogu. W moim przypadku jest to ;c:UsersMaciej WilguckiDocumentslibsZF. Bardzo ważny jest średnik na początku ścieżki. Ponieważ zmienna Path zawiera kilka ścieżek, należy je od siebie oddzielić. W tym właśnie celu, zastosowany został średnik.

Ostatnią rzeczą o jakiej należy pamiętać, to php.ini, a dokładniej include_path. Do include_path należy dodać ścieżkę, w której znajduje się Zend Framework. W moim przypadku zmienna wygląda w następujący sposób: include_path = ".;C:xamppphpZendFrameworkLatest".

W ten oto sposób skonfigurowaliśmy nasz system, by można było bez żadnego problemu cieszyć się dobrodziejstwami polecenia zf.

Zend_Tool w akcji

Narzędzie samo w sobie jest bardzo proste w użyciu i nie ma jeszcze zbyt wielu funkcji. Na chwilę obecną można wykonać kilka poleceń, które stworzą nam cały projekt lub jego poszczególne elementy.

Zacznijmy od stworzenia projektu:

zf create project example

Tym prostym poleceniem utworzyliśmy projekt o nazwie example, składający się kontrolera index oraz error. Dodanie nowego kontrolera jest równie proste, jak stworzenie projektu:

zf create controller test

Należy pamiętać o jednej rzeczy. Musimy znajdować się w katalogu z projektem, który wcześniej został utworzony. Do nowego kontrolera można dodać kilka akcji:

zf create action akcja1 test
zf create action akcja2 test

W podobny sposób tworzy sie widok.

I to w zasadzie byłoby na tyle. W chwili obecnej Zend Framework nie oferuje dużo w tej dziedzinie. Mimo to, jest to bardzo ciekawe narzędzie, które pozwala zautomatyzować, a co za tym idzie przyspieszyć, wiele czynności.

Na koniec dobra rada:

zf –help